ZO-Skin-Health-Products-The-Laser-and-Sk
zo-logo-new.png

關於ZO SKIN HEALTH

美國比華利山星級醫學品牌

ZO® Skin Health及ZO® Medical是Dr. Zein Obagi離開Obagi Medical Products後,揉合專業的滲透技術及專利配方,研發出的一套全新煥膚系統,是可以替代Nu-derm® System的一套全新選擇;ZO® Skin Health作為日常護理及全方位修護系列,配合ZO® Medical產品使用,提供更全面肌膚修護效果,令煥膚效果更持久。